BİTCOİN.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BİTCOİN.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Bitcoin.com.tr Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Bitcoin.com.tr ile Site’ye üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcı’nın Site’ye elektronik ortamda üye olması anında, Site’de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında veya öncesinde lütfen bu metin ile birlikte Risk Bildirim Formunu, Gizlilik Politikasını, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve Platformdaki diğer politikalar ile bildirimleri dikkatlice okuyunuz. Burada veya bu konuda aksi belirtilmediği sürece koşullar ve politikalarımız Platformu kullanmanızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

 1. Tanımlar
2.1.Bitcoin.com.tr Bitcoin.com.tr adresinde yerleşik bu sözleşmede belirtilen kripto platformunu işleten ve kripto para alım satım hizmetiyle sözleşmede belirtilen diğer hizmetleri sunan platformu ifade eder.
2.2.Kripto Para Transfer edilebilen ve her yerde aynı anda aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir yapıda olmayan, blokzincir teknolojisine dayanan, fiyatı alıcılar ve satıcıların oluşturduğu piyasalarda belirlenip değişen, elektronik para niteliği bulunmayan dijital (sanal) varlıklardır. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir.
2.3.Bitcoin Cüzdanı Bitcoin bir kripto para’dır. Bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilir. Bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Açık adresler yaklaşık 33 harf ve sayı kullanılarak oluşturulan “1” ya da “3” ile başlayan dizilerdir.
2.4.Kullanıcı Platformu ziyaret eden, yükleyen, kullanan ya da Platforma üye olan uygun şartlara sahip herhangi bir gerçek kişiyi ifade eder.
2.5. Site “www.bitcoin.com.tr” alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 

 1. Hak ve Yükümlülükler

3.1       Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Bitcoin.com.tr kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir.

3.2. Bitcoin.com.tr’ye üye olurken kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bitcoin.com.tr servislerinin kullanılması halinde buna ilişkin sorumluluk kullanıcıya ait olup Bitcoin.com.tr herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site’nin, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Bitcoin.com.tr’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Kullanıcı, şirketimiz tarafımızdan sağlanan hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı tarafından herhangi bir hizmetin yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ya da şüpheli bir işlem tespit edilirse Bitcoin.com.tr Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi iptal etme, eski hale getirme, sözleşmeyi derhal feshetme ya da diğer uygun güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Hesabın ve hizmetlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.4. Kullanıcıların sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldurmaları gerekmektedir. İşlem yapmak isteyen kullanıcıların kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Aksi takdirde, Bitcoin.com.tr’nin işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır. Bitcoin.com.tr, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

3.5. Kullanıcı tarafından yapılan para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur. ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Bitcoin.com.tr söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

3.6. Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Bitcoin.com.tr doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

3.7. Bitcoin.com.tr reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

3.8. Bitcoin.com.tr para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.

3.9. İşbu Üyelik Sözleşmesinin kabulü ile Kullanıcı kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli bir ekonomik faaliyet olduğunu bildiğini, bu riskleri üstlendiğini ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zararlardan Bitcoin.com.tr’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında, Bitcoin.com.tr tarafından sunulacak hizmetleri yalnızca üyelik süresi boyunca kullanma hakkına sahip olacaktır.

3.11. Bitcoin.com.tr destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Bitcoin.com.tr bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Bitcoin.com.tr bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3.12. Bitcoin.com.tr bir kripto para alış satış platformudur. Bitcoin.com.tr bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları Bitcoin.com.tr belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Bitcoin.com.tr sorumlu tutulamaz.

3.13. Bitcoin.com.tr benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Bitcoin.com.tr haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Bitcoin.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Bitcoin.com.tr’yi sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Bitcoin.com.tr’den hiçbir hak talep edemezler.

3.19. Bitcoin.com.tr üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Bitcoin.com.tr sorumlu tutulamaz.

3.20 Kullanıcı18 yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bitcoin.com.tr tarafından herhangi bir şekilde veya sebeple kullanıcının18 yaşından küçük olduğunu, hesabın 18 yaşından küçük birisi tarafından kullanıldığını veya fiil ehliyetinin olmadığının tespit edilmesi veya bu hususlarda Bitcoin.com.tr’de makul şüphe oluşması halinde Bitcoin.com.tr tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmeyi feshetme veya işlemlere devam etmeme, hesabınızı engelleme/askıya alma gibi gerekli ve uygun tedbirleri alma hakkına sahiptir.

18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. Bitcoin.com.tr, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.21. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Site’yi sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. Bitcoin.com.tr, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

3.22. Bitcoin.com.tr, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde Bitcoin.com.tr her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Bitcoin.com.tr sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

3.23. Bitcoin.com.tr, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Bitcoin.com.tr sorumlu tutulamaz.

3.24. Kullanıcıların Bitcoin.com.tr ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, Bitcoin.com.tr’nin Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.25. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında, Bitcoin.com.tr tarafından sunulan/sunulacak hizmetleri yalnızca üyelik süresi boyunca kullanma hakkına sahip olacaktır.

3.26 Kullanıcı Platform’a kaydolurken verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olup yanıltıcı olmadığından sorumludur. Bitcoin.com.tr kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde kullanıcı tarafından verilen bu beyanlara dayanır ve bu beyanlara göre hareket eder. Bunun yanında kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra hem işlem yapmak hem de belirli limit/işlem türlerinin gerçekleştirilmesi için Bitcoin.com.tr tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesinden ve doğrulanmasından/kanıtlanmasından sorumludur. Aksi takdirde Bitcoin.com.tr olarak sözleşmeyi feshetme veya herhangi bir fiilde bulunmama, kullanıcı hesabını/hesaplarını askıya alma ve engelleme gibi gerekli ve uygun önlemleri alma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından beyan edilen bilgilerin değişmesi halinde kullanıcı en kısa sürede Bitcoin.com.tr’yi bilgilendirecek ve söz konusu bilgileri güncelleyecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Bitcoin.com.tr sorumlu değildir.

3.27 Bitcoin.com.tr basiretli bir tacir olarak, kripto para birimlerinizin güvenliğini sağlama hususunda makul bir çabayla hareket etme yükümlülüğü altındadır. Bununla birlikte, tüm çabalarına rağmen meydana gelebilecek hırsızlık / dolandırıcılık / siber saldırı olaylarından sorumlu tutulmayacaktır.

3.28 Bitcoin.com.tr Kullanıcı tarafından satın alınan ya da satılan Kripto para birimlerinin ya da bu Sözleşme kapsamında alınan diğer hizmetlerin kötüye kullanılması nedeniyle oluşan veya doğacak zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz. Bitcoin.com.tr, herhangi şüpheli bir durumda, Kullanıcının işlem talimatlarını yerine getirmeyebilir ve işlemi iptal edebilir. Tüm bu durumlar nedeniyle Bitcoin.com.tr’nin Kullanıcı’nın zarar ve hasarlarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.

3.29 Bitcoin.com.tr’nin bu Sözleşme’den ya da diğer herhangi bir yasal sebepten doğan alacaklar bakımından; size ait alacaklar, varlıklar ve mallar üzerinde alacağını doğrudan tahsil etme yetkisi olduğu gibi, mahsup ve takas hakkı da bulunmaktadır.

 1. Hesap Güvenliği

Kullanıcı, hesabına ait kullanıcı adı ve şifrenin korunmasından bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifrenin başka kimselerle paylaşılması halinde meydana gelecek zararlardan ve kayıplardan doğacak sorumluluk size kullanıcıya aittir. Herhangi yetkisiz bir kişinin hesaba erişim sağlaması ve hesap aracılığı ile Bitcoin.com.tr’nin sağladığı hizmetleri kullanması sonucunda ortaya çıkacak zararlardan Bitcoin.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı hesabınızın korunması amacıyla;  güçlü bir şifre kullanmanız, kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimseyle paylaşmamanız, Platforma özel bir şifre kullanmanız, Site’ye daima “https” üzerinden bağlanmanız ve Platform’a erişim sağlarken https://www.bitcoin.com.tr adresini kullandığınızı ve/veya Uygulama kimlik saptama bilgilerini kontrol etmeniz önerilmektedir.

 1. Sorumsuzluk Beyanı

4.1. Bitcoin.com.tr’nin kastından veya ağır ihmalinden kaynaklanmadığı sürece Kullanıcıların Platform üzerinde yaptığı işlemler nedeniyle meydana gelen kayıp veya zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2 Bitcoin.com.tr bir kripto para alış/satış platformudur. Platform üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık artırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Bitcoin.com.tr vasıtasıyla bu işlemlere aracılık eder. Ancak, Bitcoin.com.tr Platform’da oluşan fiyatları belirlemez, ayarlamaz veya aktif olarak etkilemez. Bitcoin.com.tr Kullanıcıların fiyatlardaki değişimlerden kaynaklanan zarar ve kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Kripto para birimlerine yatırım yapmak riskli bir ekonomik faaliyettir. Kullanıcı, kripto para birimlerine yatırımın risklerini bildiğini, bu Sözleşme’ye konu olan faaliyetlerle bağlantılı risklerin sebep olabileceği zararlardan (kripto para fiyat dalgalanmaları dahil olmak üzere) Bitcoin.com.tr’yi sorumlu tutmayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Platformda sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Kullanıcı, Bitcoin.com.tr’nin üçüncü taraflardan veya kamuya açık kaynaklardan içerik içeren herhangi bir bilgi sunmak veya bu bilgiyi kullanıcıya göstermekle yükümlü olmadığını kabul eder.

4.5. Bitcoin.com.tr herhangi bir kullanıcıya, sunulan içeriklerden elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Bitcoin.com.tr içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bitcoin.com.tr tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma / şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye niteliğinde değildir.

 1. Teknik Konular

5.1. Bitcoin.com.tr bu Sözleşme’deki hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı’nın verdiği işlem talimatlarını makul bir süre içinde yerine getirir. Ancak bununla birlikte Bitcoin.com.tr bu talimatların teknik nedenlerle, zorlayıcı nedenlerle, geçici imkansızlıktan veya Bitcoin.com.tr’den kaynaklanmayan veya Bitcoin.com.tr tarafından kontrol edilemeyen diğer nedenlerden dolayı makul bir sürede yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

5.2 Bitcoin.com.tr, Platform’da meydana gelebilecek teknik arızalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bitcoin.com.tr Platform’un hatasız çalıştığını ya da çalışacağını garanti etmez. Bununla birlikte Platform’un düzgün şekilde işleyişini sağlamak için azami çabayı göstermektedir.

5.3 İşlemlerinizin – teknik hatalar nedeniyle – gerçekçi olmayan fiyatlarla gerçekleşmesi halinde, Bitcoin.com.tr bu işlemleri iptal edebilir, ortadan kaldırabilir ya da sistemin düzgün çalışması için gerekli diğer tedbirleri alabilir. Herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda iptal ve ortadan kaldırma işlemleri sırasında Kullanıcı Hesabınız dondurulabilir ve haksız ödemenin iadesi istenebilir. Söz konusu ödemelerin iade edilmemesi durumunda Bitcoin.com.tr her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir. Bu çerçevede, bu işlemler nedeniyle zarara ilişkin talep Bitcoin.com.tr veya başka bir Bitcoin.com.tr Kullanıcısı tarafından gerçekleştirildiğinde Bitcoin.com.tr’nin ilgili miktarda Kripto Para ya da bizim veya başka bir zarara karşılık gelecek zarara eşdeğer miktarda varlıkları Kullanıcı Hesabınızdan tahsil etme hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz. Bu tür durumlar nedeniyle Bitcoin.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi kendisinden bir talepte bulunulabilmesi de mümkün değildir.

 1. Ücretlendirme

6.1. Bitcoin.com.tr her alış ve satış işlemini içermek ancak bununla sınırlı olmamak üzere sağladığı hizmetler çerçevesinde kullanıcılarından tek taraflı takdir yetkisine dayanarak belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Bitcoin.com.tr bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetler için belirleyeceği ücret ve komisyonları Site’de ya da uygulamada belirtir.

6.2 Kripto para transferleri iade edilmez. Bu nedenle Bitcoin.com.tr tarafından alınan komisyon ve işlem ücretleri de iade edilmez. Kullanıcıların bu ücretlerinin herhangi bir sebeple iadesini talep etme hakkı yoktur.

6.3. Bitcoin.com.tr, önceden haber vermeksizin ücret ve komisyonları türleri, tutarları ve oranları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Platform’da ilan edildikten sonra uygulanır.

 1. Gizlilik Politikası

İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Bitcoin.com.tr ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Buna göre taraflar Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Bitcoin.com.tr Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır.

Bitcoin.com.tr, kullanıcıların IP adreslerini, Site’ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Bitcoin.com.tr, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

Bitcoin.com.tr, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Kişi kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Bitcoin.com.tr, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Bitcoin.com.tr, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. kişilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Bitcoin.com.tr, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.1 Bitcoin.com.tr, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

5.1.1 Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

5.2.2. Bitcoin.com.tr’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

5.2.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

5.2.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

5.3. Bitcoin.com.tr, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler Sözleşme’de ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilenler dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla –ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- Bitcoin.com.tr tarafından işlenebilir;

 • Hizmetleri sağlamak ve sürdürmek ve her bir kullanıcının kimliğini doğrulamak,
 • Performansımızı yüksek tutabilmek amacıyla acentelerimiz, servis sağlayıcılarımız veya iş yaptığımız diğer kişilerle paylaşmak,
 • Sistem ile kullanıcı hesaplarının ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve geliştirmek,
 • Bu Sözleşme’yi ve diğer politikaları uygulamak,
 • Sahtecilikle mücadele etmek için yasal yükümlülüklere, düzenlemelere ya da mahkeme talep ve kararlarına uymak ve kullanıcılarımızın makul taleplerine cevap vermek,
 • İlgi alanlarınıza veya konumunuza göre düzenlenmiş içerik ve reklam geliştirmek ve görüntülemek ( ve bunu yapan üçüncü taraflarla çalışmak ) ve etkinliğini ölçmek için öncelikli olarak kullanırız.

Bitcoin.com.tr, görev ve hizmetlerinin daha etkin kullanılabilmesini sağlamak için birçok üçüncü tarafla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği, reklam, sponsorluk, yetkili pazarlama, veri paylaşımı ve diğer yasal ticari yöntemlerle olabilir.

 1. Sözleşmenin Feshi ve Mücbir Sebep

9.1. Taraflar bu sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 1 gün önceden ihbar ederek diledikleri zaman sona erdirebilirler.

9.2. Bu sözleşme kapsamında mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır

9.3. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

9.4. Tarafların bu sözleşmeden doğan edimlerinin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır

 1. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

 1. Yürürlük ve Kabul

11.1. Bu sözleşme, Bitcoin.com.tr ile Kullanıcı arasında; Kullanıcı tarafından Platformda yer alan bilgi alanlarının doldurması ve akabinde “Siparişimi Onayla” veya “Onayla” butonunun tıklanması neticesinde elektronik ortamda akdedilmiştir. Ancak bu sözleşmeden doğan yükümlülükler, Kullanıcı’nın üyelik sürecinde verdiği bilgilerin doğruluğunun Bitcoin.com.tr tarafımızdan teyit edilmesi akabinde yürürlüğe girer.

11.2. Kullanıcı işbu Üyleik Sözleşmesi’nin, Risk Bildirim Formu’nun, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11.3. Bitcoin.com.tr bu sözleşme ve politikaları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Platform’da ya da Uygulamalarda yayınlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren beşinci (5) günün sonunda geçerli olur. Bu tür bir değişikliği müteakip Platform’u kullanmaya devam etmeniz o zamanki geçerli olan koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanıcıların bu koşulların ve politikaların her birinin en son geçerlilik tarihlerini, buradaki herhangi bir güncelleme veya değişiklikten haberdar olmak için düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir.